Søker sikkerhetsarkitekt med rask oppstart

Hovedoppgaver Gjennomføre tekniske risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved infrastrukturendringer Være sparringspartner til intern sikkerhetsarkitekt og IKT-seksjonens enhet for infrastruktur Bidra i videreutviklingen av sikkerhetsarkitektur og prosesser for risikostyring Rådgiver ved generell løsningsdesign og arkitekturutvikling Krav til kompetanse og erfaring Dokumenterbar kompetanse og erfaring med gjennomføring av tekniske ROS-analyser Kompetanse på risikoer, sårbarheter og trusselbilder for…

Søker testleder 80% til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) TRONDHEIM

Om kunden Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 86 % av statlige virksomheter. DFØ er underlagt Finansdepartementet, og har kontor i Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØs systemløsninger for lønn er SAP og for regnskap Unit4 Business World (UBW).…