Leder for arkitekturstyring

Har du lyst på en lederrolle som vil påvirke morgendagens digitale helsetjeneste? Vi søker leder for arkitekturstyring!   Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å