Søker prosjektleder for planlegging og gjennomføring

Behov:IMDi har behov for en prosjektleder med bred erfaring fra komplekse IKT prosjekter hvor samhandling med andre etater/virksomheter var en del. Tentativ fremdriftsplan er: • Planleggingsfasen (1.9.19 – 31.12.19) • Gjennomføringsfasen (1.1.20 – 30.8.21) Konsulenten vil lede prosjektgruppen som vil være bemannet med fagressurser fra IMDi (produktansvarlig, arkitekt, fagressurser, innføringsansvarlig, testleder), og underleverandører for produkt/utviklings-leveranser.…