Søker prosjektleder for anskaffelse av ny digital plattform

Det er behov for en kandidat som skal være kundens prosjektleder, og lede prosjektet gjennom de forskjellige faser: Gjennomføring av anskaffelse i henhold til prosedyre for konkurransepreget dialog Leverandørutvelgelse og kontraktsinngåelse Planlegging av leveranseprosjektet Gjennomføring av leveranseprosjektet, som inkluderer etablering av systemvedlikehold og -utvikling av nåværende fagsystemportefølje etablering av ny digital plattform, planlegge, prioritere og

DBA-utvikler til SAPI team

Ressursen skal jobbe i SAPI-teamet med fokus på DBA-oppgaver og ellers utviklingsoppgaver relatert til optimalisering og forbedring. I rollen må ytelse, oppetid og sikker og stabil drift prioriteres. Men rollen vil også inkludere oppgaver knyttet til databaseuttrekk og rapporter, og integrasjoner mot datavarehus og andre eksterne tjenester. Krav: Erfaring med administrasjon av MS SQL databaser,

Søker driftskonsulent for operasjonssentral Ruter

Om oppdraget: Driftskonsulenten skal inngå som en del av bemanningen på kundens IT Operasjonssentral. Oppgavene består i hovedsak av håndtering av incidents og requester knyttet til kundens fagsystemer. Arbeidet som driftskonsulenten skal utføre foregår primært på hverdager mellom 08-16, men noen ubekvemme arbeidstider må påregnes. Ønskede kvalifikasjoner: Minst 3 år høyere utdanning innen IT Minst

Søker infrastruktur driftsressurs (Applikasjon, Unix, Oracle)

Ansvarsområder: Drift og overvåking av det egenutviklede kjernesystemet PINK Håndtere feilsituasjoner Optimalisering og automatisering av driftsmiljø Bidra til verdiøkende og godt samarbeid med interne kunder (forretning) Samarbeide med IT utvikling Drift og overvåking av 3. partsapplikasjoner og støtteverktøy Teknisk applikasjonsansvar Kommunikasjon med leverandører Bidra ved innføring av nye systemer i Norge Bidra til forbedring av