Vil du lede prosjekter som gjør at Norges befolkning får maten sin tryggere, raskere og bedre?

Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan hvis samfunnsoppdrag er å sikre befolkningens tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Vi jobber med å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt etisk og forsvarlig hold av fisk og dyr. Som beredskapsetat må vi alltid være klare for å håndtere både små og store hendelser. For å løse…

Søker teknisk senior konsulent for rådgivning

Prosjekt ASK sitt prosjektscope er å sanere applikasjoner og servere – etter helseforetakenes gjennomgang av sine porteføljer. Dette med bakgrunn i Helse Sør Øst’s strategi om standardisering, sanering og konsolidering av porteføljens, samt forestående migrering til ny, moderne plattform. Kunden har fått økt behov for teknisk kompetanse og koordinering for å nå prosjektets målsetting. Arbeidsoppgaver:…

Søker 4 Applikasjonstilretteleggere til STIM Bredding av regional Citrix-plattform (RCP)

Bakgrunn Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter. I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå…