Søker nettverksressurs for oppdrag i Trondheim

Helse Midt-Norge søker IT konsulent for Nettverksgruppa avd. Basisdrift Hovedoppgaver: Arbeide med generelle nettverksoppgaver, mye innenfor brannmur og lastbalansering Kompetanse og erfaring: Generell nettverkskompetanse God kompetanse og erfaring med brannmur/sikkerhetsløsninger, og da spesielt med Checkpoint Kompetanse og erfaring med lastbalanseringsløsninger, og da spesielt F5 Ønskelig med erfaring fra nettverks infrastruktur i Helse-Midt Norge. Oppstart: 12.08.2019

Søker konsulent med utvikler-profil – skyløsninger

Vi søker en konsulent med utvikler-profil, og hvor følgende oppgaver vil være relevante:  Migrering og utvikling av automatiserte oppgaver innen Azure Automation  Hybride scenarioer i forbindelse med flytting av automatiserte tjenester ut til sky som krever kompetanse på «begge sider»  Azure DevOps – gi innspill til konfigurasjon, oppsett og innføring  Automatiserte oppgaver innen infrastruktur (Powershell) 

Søker Java utvikler for snarlig oppstart

For en av våre kunder søker vi en Java utvikler som skal jobbe med klientside – tykk klient. Typiske arbeidsoppgaver vil være å lage nye funksjoner, opprydning/forsiktig modernisering. De ønsker en pragmatisk utvikler som har et par års erfaring med Java, og som er flink til å sette seg inn i ting, som f.eks feilsøking.

Søker etter dyktige utviklere innen .NET og Java

For vår kunde søker vi etter flere dyktige utviklere. Kompetanse som etterspørres er: God kompetanse på .NET Full Framework og .NET Core, samt Visual Studio Microsoft .NET, C# / ASP.NET MVC Java/JEE og tilhørende teknologier   DevOps Team Foundation Server (TFS) Azure Testdriven devenlopement (TDD) React.JS / Angular.JS REST/JSON ASP.NET WebAPI MS SQL Server Entity Framework HMTL5/CSS3 og responsivt design