Søker løsningsarkitekt for Sykehusbygg

Kunden har fått i oppdrag å etablere ett sett med arkitekturprinsipper for områdene nettverk og sikkerhet. Arkitektene skal bidra å utarbeide overordnede arkitekturprinsipper og føringer for Nettverksarkitektur og sikkerhet levert inn til de nye sykehusene som skal bygges fremover. Dette oppdraget ligger innenfor seksjonen Teknisk Design. Arbeidsoppgaver: Utarbeide arkitekturprinsipper for infrastruktur Utarbeide føringer for infrastruktursikkerhet…

Backendutvikler med Java kompetanse

Utvikleren vil inngå i team som bl.a består av teamleder, løsningsarkitekt, kravstiller, testleder og utviklere. Teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt hos kunden og eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av kontroll- og salgsløsninger som er produksjonssatt og i utvikling av nye planlagte leveranser. Arbiedsoppgaver: Utvikling av nye løsninger samt…