Søker sikkerhetsarkitekt for langvarig oppdrag (3 år)

For en av våre kunder søker vi en sikkerhetsarkitekt. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kjerneoppgaver for rollen: Ansvar for å kvalitetssikre ITO leverandør sine leveranser og vurdere om kravene våre er oppnådd. Bistå eksisterende sikkerhetsorganisasjon med feilsøking, hendelseshåndtering og systemforståelse når det oppstår sikkerhetshendelser. Tilegne seg kunnskap om systemets sikkerhetsarkitektur og foreslå endringer ved

Søker flere testutviklere for langvarig oppdrag (3 år)

En av våre kunder har lansert et nytt IT-system som også er operativt i drift. I den forstand er det behov for innleie av opptil 4 testutviklere. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver: Kunden holder på med å automatisere testporteføljen vår og trenger utviklere som skal både automatisere eksisterende tester, men også jobbe sammen