Søker konsulent datarom til Sykehuspartner

Bakgrunn for oppdraget I forbindelse med stor aktivitet knyttet til montering av nytt utstyr, utskiftning og sanering av eksisterende utstyr, samt daglige drift- og vedlikeholdsoppgaver i våre regionale datasentre og lokale datarom i Oslo-området, så har Sykehuspartner HF behov for å øke kapasiteten til enheten Datarom og kabling i en periode med mye prosjektaktivitet. Oppgaver

Søker sikkerhetsanalytiker for langvarig oppdrag(kort frist!)

For en av våre kunder i kraftbransjen søker vi en sikkerhetsanalytiker for et nyetablert program som skal være en pådriver for digital transformasjon gjennom å tilrettelegge for økt grad av datadrevne beslutninger. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver Ansvar for design og implementering av effektiv overvåkning av skyløsning. Overvåkning vil dekke flere områder, inkludert