Prosjektleder: Helsesektor, Bergen

Prosjektleder vil lede arbeidet for å utforme konsept og forprosjekt rapporter. For konsepter vil dette bestå i å analysere nåsituasjon, utforme behovsanalyse, beskrive framtidig situasjon, vurdere og anbefale konsept samt anbefale videre arbeid. Forprosjekt vil normalt bygge på et konseptstudie. Forprosjektet vil utforme en prosjektkandidat som blant annet inneholder kost/nytte for anbefalt løsning, strategisk forankring…