Er det du som skal etablere god informasjonsarkitektur i Direktoratet for e-helse?

Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og digitalisere administrering av helse- og velferdstjenester for både helsepersonell og Norges befolkning. For å…

Søker embedded linux konsulent for langvarig oppdrag

For en av våre kunder i forsvar- og elektronikkbransjen søker vi en ressurs med kompetanse på embedded linux. Det er kompetanse innen Linux kernel, Yocto/Buildroot og U-Boot som er det virkelig sentrale her, eventuelt andre måter å sette sammen en linux på. Krav til konsulent: C/C++ CMake Git Jenkins Docker QEMU/KVM Experience in building toolchains…