Løsningsarkitekt for helsesektoren

Kundens prosjekte «Forskningsportalen» planlegger å gå til anskaffelse av en intern skytjeneste (private cloud). Skytjenesten skal benyttes som verktøy for å understøtte de IKT behovene forskerne har. Det skal tilrettelegges for selvbetjening av verktøy og maskinkonfigurering innenfor regulerte sikkerhetsmekanismer. Programmet vil videre tilføre tjenester til Forskningsportalen gjennom øvrige prosjekter frem til 2022. Programmet skal etablere

Søker designer for skytjenester for kunde i helsesektoren

En av våre kunder planlegger å gå til anskaffelse av en intern skytjeneste (private cloud). Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver: Bistå med krav til design og utvikling i tilknytning anskaffelse Kvalitetssikre arkitekturbeskrivelser og løsningsdesign Beskrive og evaluere risiko/sårbarheter i tjenester Utvikle og tilrettelegge løsninger for tekniske- og funksjonelle brukere/interessenter Inneha ansvar for designarbeid

Søker prosjektassistent for oppdrag i kraftbransjen

For et «transition project» over 20 måneder ønsker kunden å anskaffe en prosjektassistent til å erstatte nåværende ressurs. Rollen vil i hovedsak ha ansvar for følgende oppgaver: Generell prosjektadministrasjon herunder administrasjon av prosjektplan med oppdateringer og progresjon, RAID (Risks, Actions, Issues, Decisions), avvik, møter, rapportering, lagring (som for eksempel sharepoint), endringsordrer og maler. I tillegg kan

Søker konsulent – Anskaffelse Lønnssystem

En av våre kunder skal ha anbudskonkurranse på lønnstjenester, herunder lønnssystem med tilhørende tjenester. I den forbindelse er det behov for bistand med å skrive oppdragsbeskrivelsen samt evalueringskriterier. Dette er et hasteoppdrag og det er ønskelig med umiddelbar oppstart. Ønskede kvalifikasjoner: Konsulenten må beherske norsk skriftlig og kunne formulere seg godt  Konsulenten må ha kjennskap