Utviklere med kompetanse på .NET og frontend søkes

Kunden er en stor aktør i helsesektoren og har et løpende behov for dyktige .NET-utviklere i tillegg til å ha en del rene frontend-behov. Kunden skal sørge for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet, etablere standarder og forvalte og realisere digitale, nasjonale e-helseløsninger som forenkler og forbedrer helse- og omsorgssektoren. Løsninger Digitale innbyggertjenester på nett…