Søker Teamleder utvikling til Ruter for langvarig oppdrag

Vi søker en teamleder for «TID-programmet» (Trafikantinformasjons- og designprogram) i Ruter. Teamleder skal arbeide med utviklingsoppgaver og må ha spisskompetanse på utvikling av gode kundeløsninger. Om TID-programmet TID-programmet utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet skal bidra til å senke terskelen for å reise kollektivt, og implementeres på…

Søker Prosjektleder til Ruter for langvarig oppdrag

Vi søker en prosjektleder for «TID-programmet» (Trafikantinformasjons- og designprogram) i Ruter. Prosjektlederen må ha høy gjennomførings- og endringsevne med fokus på god kvalitet. Teamleder skal arbeide med utviklingsoppgaver og må ha spisskompetanse på utvikling av gode kundeløsninger. Om TID-programmet TID-programmet utvikler og implementerer et helhetlig uttrykk og designsystem for presentasjon av Ruters reisetilbud. Programmet skal…

Vi søker Fullstack utviklere til Deichman

Generelt om prosjektet Det nye hovedbiblioteket som bygges i Bjørvika skal struktureres med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester og utfordre de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt…

Vi søker Front-end utviklere til Deichman

Generelt om prosjektet Det nye hovedbiblioteket som bygges i Bjørvika skal struktureres med utgangspunkt i brukernes behov for tjenester og utfordre de tradisjonelle oppfatningene av hvordan et bibliotek fungerer. Biblioteket skal i mindre grad være organisert rundt oppbevaring og distribusjon av fysiske medier, og biblioteket skal nå nye brukere gjennom satsing på teknologi og digitalt…

Søker virksomhetsarkitekt for kunde i kollektivtransportbransjen

For en av våre kunder søker vi en til to konsulenter som skal ivareta roller som virksomhetsarkitekter.   Ønskede kvalifikasjoner: God kjennskap til virksomhetsarkitektur på strategisk og taktisk nivå.  God på innsiktsinnsamling, analyse og modellering  God kommunikasjon på alle nivå i organisasjonen  Engasjerende og pedagogisk  God forretningsforståelse  God erfaring med utforming/modellering av arkitektur-artefakter God kjennskap…