Søker driftskonsulent VIX/Thales for kunde i transport- og kollektivsektoren

Søker dedikert dritsressurs som skal jobbet i teamet for drift og forvaltning av kundens kortbaserte systemer VIX/Thales. Konsulenten vil inngå i kundens driftsavdeling og vil brukes til drift av andre løsninger ved behov. Vix er billetteringssystemet som befinner seg på buss, trikk, båt og hos forhandlere. Det består av førersalgsmaskiner, kortlesere og programvare. Back-end kjører…

Søker løsningsarkitekter for kunde i transport- og kollektivsektoren

For en av våre kunder søker vi flere erfarne løsningsarkitekter med praktisk erfaring i å etablere, viderutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Ønskede kvalifikasjoner: Høyere teknisk utdannelse  Dokumentert erfaring som løsningsarkitekt God kjennskap til Kafka, Microservices, streaming Kjennskap til Databaseteknologier, både SQL og dokumentdatabaser  Erfaring med continuous integration og continuous…

Søker erfaren Bid Manager/Prosjektleder

For en av våre kunder søker vi en Bid Manager/Prosjektleder som vil være ansvarlig for at kunde klarer å levere et privat (etter offentlige retningslinjer) tilbud til stor internasjonal kunde innen teknologi faget innen tidsfrist, som er begynnelsen av mai. Anbudet er av teknisk art med stor vekt av IT, med mye papirer/tekst som skal…

Søker Testleder for stor kunde innen kraftbransjen

Kjerneoppgaver: Testleder og tester  Kartlegge behov og utarbeide testplaner per release, overordnet og detaljerte dag-til-dag Følge opp tester og retest av feilrettelser per team Leverandøroppfølging Test (testplaner, avviks-håndtering, ressursvurdering/deltagelse test) Sikre gode testprosesser og riktig bruk av verktøy Deltagelse i releaseplanlegging, planer, status ved milepæler, testgjennomføring Oppfølging av krav i kontrakt Veilede/rådgi i forbedret teststrategi…