Er du en engasjert arkitekt som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren?

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Strategisk virksomhetsarkitekt Direktoratet for e-helse skal bidra til en forutsigbar IKT-utvikling og ivareta en strategisk styring og samordning av IKT-området for hele helse- og omsorgssektoren. Direktoratet har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av den nasjonale e-helse-strategien i samarbeid med virksomheten og sektoren for øvrig. Du vil som strategisk…

Vi skal forenkle og digitalisere helsevesenet, og vil ha med oss deg på laget!

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Virksomhetsarkitekt – Nasjonal arkitekturstyring av e-helse Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og digitalisere…

Vårt prosjekt vil forme helsesektoren i årene som kommer. Er du virksomhetsarkitekten vi leter etter?

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Virksomhetsarkitekt – Èn innbygger – èn journal Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og…

Er du en engasjert arkitekt som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren?

STILLINGEN ER BESATT. Direktoratet for e-helse søker Virksomhetsarkitekt til Velferdsteknologiprogrammet Direktoratet for e-helse skal bidra til en forutsigbar IKT-utvikling og ivareta en strategisk styring og samordning av IKT-området for hele helse- og omsorgssektoren. Avdeling utredning og strategi er ansvarlig for forvaltning av den nasjonale e-helsestrategien i samarbeid med virksomheten og sektoren for øvrig. Du vil…

Er du løsningsarkitekten som kan ta E-resepten og Kjernejournalen inn i fremtiden?

Direktoratet for e-helse søker Løsningsarkitekt Java Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og digitalisere administrering av helse- og velferdstjenester for både helsepersonell…

Søker Salesforce ressurs for oppdrag i Oslo

En av våre kunder har behov for konsulentbistand for å tilpasse deres eksisterende Salesforce oppsett. De ser for seg en arkitekt/rådgiver til å samarbeide med kunden onsite i Oslo for å kartlegge hvilke endringer som bør gjøres i tillegg til å ha ansvar for å gjøre nødvendig programmering. Arbeidsoppgaver: Bidra med oversikt over datamodell i…

Søker “Dundas web” ressurs til Helsedirektoratet

Generelt om anskaffelsen: Helsedirektoratet, avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon (ASKS) har ansvar for utarbeidelse av analyser og styringsinformasjon for kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Avdelingen utarbeider både analyserapporter og en rekke web-baserte rapportgeneratorer for styringsdata. Anskaffelsen gjelder tilrettelegging av data og styringsinformasjon til publisering, og grafisk design av framstillinger av statistikk og styringsinformasjon for…