Søker prosjektleder med teknisk erfaring og interesse for IT-infrastruktur

Kompetanse og erfaring: Prosjektledelse for et prosjekt for oppgradering av IT-infrastruktur for hele virksomheten Kandidaten må ha god kompetanse på nyere infrastrukturteknologi  og sikkerhetsløsninger (SDN, NFV etc med IDS og andre sikkerhetsløsninger) Det er også en fordel med god forståelse for trusselbildet innenfor cyber security Ønskelig med sikkerhetsklarering Arbeidsoppgaver: Prosjektleder og driver av prosjektarbeidet Behovsanalyse

Søker prosjektleder for oppdrag i Vestfold

For en av våre kunder søker vi en konsulent til å bistå prosjektleder med organisering og daglig drift av et prosjekt og til gjennomføring av en kostnads- og konsekvensanalyse. Prosjektet vil bestå av følgende arbeidsoppgaver: Gjennomgang og kvalitetssikring av data. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse, og metodikk for gjennomgangen. Gjøre metodikk, vurderinger og oversikten tilgjengelig digitalt.