Søker prosjektledere for mindre prosjekter/leveranser innen helsesektoren

Prosjektlederne skal: Planlegge og gjennomføre prosjekt iht. kundens prosjektmetodikk og leveranseprosess Forsterke leveranseevnen til respektive avdelingene Ha ansvar for gjennomføring og rapportering for prosjekt eller protefølje av leveranser/mindre prosjekter i samarbeid med kundens egne fagressurser Ferdigstille og overlevere mindre prosjekter og tilhørende restanser til linja Prosjektlederne må: Ha minst 3 års erfaring som prosjektleder Ha

Søker prosjektleder innen samferdsel

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder innen samferdsel. Prosjektleders oppgaver / ansvarsområder: Erfaring med kvalitetssikringsprosesser på datainnhold i IKT-systemer Kunnskap om arbeidsprosesser innen område kunde og trafikk Kunnskap om IKT-systemer innen samferdsel som understøtter bedriftens arbeidsprosesser Kunnskap om prosesskartlegging og utarbeidelse av nye arbeidsprosesser Prosjektledererfaring Evne til å kjøre gode prosesser, fasiliteter

Søker Java/web-utviklere, både frontend og backend

Søker utviklere for å inngå i teamet som har totalansvar for systemet fra tidlig analyse til produksjonssetting. Utviklerne vil jobbe på samtlige lag i applikasjonen og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test og utrulling til produksjon. Kjerneoppgaver: Kravanalyse i samarbeid med forretningssiden Teknisk analyse Utvikling