Søker løsningsarkitekt – Office 365

For en av våre kunder søker vi en løsningsarkitekt for å innføre Office 365 for alle ansatte og innleide for å oppnå sikkerhet, mobilitet og samhandling. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kunden stiller følgende krav: Dyptgående kjennskap til Office 365, både fra forretningssiden og teknisk side. Evne til å konseptualisere, visualisere og dokumentere riktig…

Søker Lærer til å undervise Frontend-utvikling ved Fagskole

Vi søker pedagogiske Frontend-utviklere til undervisningsoppdrag for en av våre kunder neste skolesemester. Læreren skal tilpasse undervisning og fungere som veileder for studentene. Undervisningsopplegget er planlagt. Studentene har forkunnskaper ettersom de har gjennomført første studieår av sin utdanning. Lærer skal undervise i følgende emner: Arbeidsflyt: Videreutvikle kompetanse i arbeidsflyt, automatisering og effektivisering av både arbeidsprosess…

Søker informasjonsarkitekt

Vår kunde skal forbedre sitt digitale fundament ved å strukturere og sikre at man etterlater en varig forbedring av infrastruktur for datainnsamling- og distribusjon, dataforvaltning og informasjonsarkitektur. Arbeidsoppgaver/leveranser Jobbe videre med prinsipper for å etablere en helhetlig informasjonsarkitektur Bistå med å videreutvikle en dataforvaltning styringsmodell Videreutvikle og forbedre prinsipper for god informasjonsstyring Videreutvikle kundens informasjonskart…

Søker Senior prosjektleder med Microsoft Dynamics CRM kompetanse

For en av våre kunder, søker vi en teknisk prosjektleder. Krav: Solid kompetanse innen Microsoft Dynamics CRM Erfaring innenfor prosjektledelse (helst sertifisert i en prosjektmetodikk) Oppgaver: Inneha rollen som teknisk prosjektleder i utrullingsprosessen av ny kontakt- og arrangementsløsning for de ansatte. Bistå i gjennomføringen av utrullingsprosjektet, strategisk planlegging av utrullingen, teknisk oppsett, opplæring og brukerstøtte…