Søker prosjektleder for migreringsprosjekt

For kunde søker vi etter en delprosjektleder for et langvarig oppdrag. Rolle: Delprosjektleder Oppstart: 1. oktober 2018 Sluttdato: April 2019 Opsjon: 6+6+6 mnd Engasjementsgrad: 80 % Sted: Oslo Frist: 6. august. Beslutning: Slutten av August Arbeidsoppgaver: Være prosjektleder og linjeleders rådgiver i forhold knyttet til fagsystemer Risikokartlegging- og rapportering. Kvalitetsarbeid- og kontroll i prosjektet Utarbeide…