Migreringsprosjekt søker konsulent innen prosjektledelse og opplæring

Viktig samfunnsaktør søker konsulent som skal jobbes om delprosjektleder, og være ansvarlig for opplæring i et migreringsprosjekt. Konsulenten vil være ansvarlig for: Ferdigstille og forankre kursmateriell og dokumentasjon Detaljplanlegging og oppfølging av alle aktiviteter relatert til opplæring Bestille og tilrettelegge alle nødvendige fasiliteter og alle nødvendige instruktører til opplæring Følge opp veiledere og personell som gjennomfører…