Langvarig deltidsoppdrag for prosjektleder i offentlig webprosjekt

Kunde er en offentlig utdanningsinstitusjon. De trenger bistand og rådgivning knyttet til valg av publiseringsløsninger, evt. flere publiseringsløsninger som knyttes sammen. I tillegg skal nettsiden ombygges, slik at konsulent også vil måtte inneha ekspertise knyttet til arkitektur, design, kvalitetssikring og testing av løsning. Tilbyderen må ha meget god nettfaglig kompetanse i tillegg til prosjektledererfaring- og