For vår kunde Knowit søker vi testutvikler eller testautomatiserer

Vil du bli vår nye kollega? I Knowit jobber vi med test og kvalitetssikring for noen av Norges største og viktigste virksomheter. Vi er på jakt etter sosialt engasjerte og faglig erfarne konsulenter som ønsker å jobbe med test, testutvikling og testautomatisering i smidige prosjekter. Knowit er i sterk vekst innenfor fagfeltet med en økende oppdragsmengde blant våre kunder. Som testutvikler i Knowit vil du

Leder IKT infrastruktur – Brumunddal

Arbeidsoppgaver Du ha ansvaret for å videreutvikle dagens infrastruktur med tanke på å etablere kostnadseffektive løsninger basert på prinsipper og retningslinjer gitt offentlig sektor. Du vil også ha det overordnede ansvaret for IKT-sikkerhet. Mattilsynet arbeider med kontinuerlig forbedring og effektivisering av våre IKT tjenester. Vi står nå ovenfor et skifte som vil kreve endring av

Søker Frontend utviklere for offentlig kunde i Oslo

Arbeidsoppgaver: Bygge webapp Dokumentere løsning Bistå i valg av teknologi Ha fokus på designprinsipper Kommunisere utfordringer og føre fram til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamene Ønskede kvalifikasjoner: Høyere relevant utdannelse Erfaring med moderne frontend rammeverk (f.eks. React) Erfaring med Server-side javascript Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2 Teknologier: Utvikling

Søker seniorkonsulent – ISOP – GDPR

For en av våre kunder innen helsesektoren søker vi en ISOP – GDPR senior konsulent som vil være ansvarlig for gjennomføring av leveransen. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Ønsket kompetanse: Ressursen bør ha tilstrekkelig seniorkompetanse til å se bredden innen personvernlovgivningen og operativ erfaring med informasjonssikkerhet og GDPR-implementeringsprosjekter Bør ha erfaring med forvaltning av protokoll

Søker backendutvikler – Java & AWS

Utvikleren vil inngå i et nyopprettet BizDevOps-team. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med utvikling i Java og GIT Erfaring med komplekse applikasjonsintegrasjoner og API utvikling Microservices Event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams Public cloud teknologier, særlig AWS Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:

Søker datavarehus-utviklere for oppdrag i Trondheim

For kunde i helsesektoren søker vi ressurser for å inngå i datavarehusteam. Krav: Inngående kjennskap til SQL, PowerBI og SSIS Erfaring med Visual Studio og TFS Erfaring med utvikling av datavarehusløsninger Ønsket erfaring: Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring Erfaring med helsedata Oppstart: Senest 01.02.19 Varighet: 1 år, opsjon 1

Søker senior utvikler: SharePoint

For en av kundene våre i helsesektoren søker vi en senior utvikler. Arbeidsoppgaver: Utvikling i SharePoint 2010, 2013, 2016, og SPO. Feilretting og videreutvikling Rådgivning og estimering Teknisk ledelse innenfor fagområdet Delta i avklaringer rundt riktige og egnede rammeverk, API’er og design patterns Delta i avklaringer rundt kodestruktur, versjonskontroll, verktøy og miljøer Delta i utarbeidelse

Søker funksjonell løsningsarkitekt til oppdrag i energibransjen

For kunde i energibransjen søker vi en funksjonell løsningsarkitekt til å jobbe i et sammensatt team. Arbeidsoppgaver: Ansvar for utvikling av funksjonell målarkitektur innenfor området Ansvar for å samle inn, analysere og spesifisere arbeidsprosesser, behov og akseptansekriterier Beskrive nødvendige løsningskomponenter og krav til disse Fremskaffe funksjonelle avklaringer sammen med domene- og integrasjonseksperter Bidra med verifikasjon

Søker sikkerhetsspesialist

For an av våre kunder søker vi en sikkerhetsspesialist Arbeidsoppgaver/leveranser Rollen er både rådgivende og vil ha en operativ funksjon innenfor sikkerhet. Ansvar og oppgaver for rollen: Være kontaktpunkt for sikkerhetsarbeid i programmet Drive plan og kravarbeid Være ansvarlig for information asset register for prosjektet Drive utvikling Implementasjon av sikkerhetsløsninger Bidra til å bygge opp